Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiele zekerheid

Het exploiteren van zware risicobedrijven (Brzo) wordt geplaatst in een categorie activiteiten waarvoor het bevoegd gezag verplicht is financiële zekerheid te stellen in de vergunning. Voor zware risicobedrijven bestond de bevoegdheid om financiële zekerheid voor te schrijven ingevolge de Omgevingswet. M.b.t. vergunningen van afvalbeheerbedrijven wordt het stellen van financiële zekerheid een mogelijkheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010509

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-11-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-12-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling