Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsbesluit i.v.m. verplicht stellen financiele zekerheid

Het exploiteren van zware risicobedrijven (Brzo) wordt geplaatst in een categorie activiteiten waarvoor het bevoegd gezag verplicht is financiële zekerheid te stellen in de vergunning. Voor zware risicobedrijven bestond de bevoegdheid om financiële zekerheid voor te schrijven ingevolge de Omgevingswet. M.b.t. vergunningen van afvalbeheerbedrijven wordt het stellen van financiële zekerheid een mogelijkheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010509

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-11-2020 Internetconsultatie (start)
29-12-2020 Internetconsultatie (eind)
09-07-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-07-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
03-02-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
17-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
25-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
13-09-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 15-09-2022 Bekendmaking stb-2022-359
15-09-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling