Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Dit besluit bevat de algemene eisen waaraan regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten voldoen. Hiermee wordt artikel 8 bis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen geïmplementeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010514

Opschrift

Besluit van (…) 2020 houdende enkele regels betreffende een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van afvalstoffen (Besluit Regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/851
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/851
19-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-09-2019 Internetconsultatie (eind)
03-04-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
18-09-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 12-10-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
23-10-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
10-11-2020 Bekendmaking stb-2020-375
10-11-2020 Inwerkingtreding stb-2020-375
10-11-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling