Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met rookvrije schoolterreinen

Ter uitvoering van artikel 10, lid 2a, van de Tabaks- en rookwarenwet worden bij amvb regels gesteld die inhouden dat op de terreinen behorende bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs, net als in de gebouwen en inrichtingen zelf, een rookverbod moet worden ingesteld, aangeduid en gehandhaafd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010530

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen, aan te duiden en te handhaven op de terreinen die horen bij gebouwen en inrichtingen die worden gebruikt voor onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-06-2019 Internetconsultatie (start)
19-07-2019 Internetconsultatie (eind)
22-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-11-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
10-12-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
22-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 22-04-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
29-06-2020 Bekendmaking stb-2020-218
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-218

Startpagina

Acties

Delen regeling