Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kadasterwet ivm nieuwe taak PDOK

Dit wetsvoorstel strekt ertoe een taak toe te voegen aan het takenpakket van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (hierna: de Dienst). Deze taak omvat het beheren en ontsluiten van geo-informatie van overheidsorganen en aangewezen instanties dat voor een deel momenteel plaatsvindt door middel van PDOK dat door de Dienst beheerd wordt. Hiervoor ontbrak tot nu toe een wettelijke grondslag. De nieuwe taak kan door de Dienst, behalve met het huidige platform PDOK, ook uitgevoerd worden door andere voorzieningen van de Dienst voor het ontsluiten en beheren van geo-informatie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010534

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-04-2023 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling