Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Ter implementatie van artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van richtlijn 2012/27/EU wordt in het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie opgenomen dat aan eindafnemers van elektriciteit en gas verbruiksgegevens van ten minste de voorgaande 24 maanden, of voor de periode sinds de aanvang van het leveringscontract indien dit korter is, op het internet ter beschikking worden gesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010549

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-04-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
18-05-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
05-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 16-09-2020 Bekendmaking stb-2020-338
01-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-338
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling