Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Taakstrafverbod bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Het taakstrafverbod van artikel 22b Sr wordt specifiek voor functionarissen met een publieke taak uitgebreid met de artikelen 300 tot en met 303 Sr. Dit betreft mishandeling en gekwalificeerde vormen, indien gepleegd tegen deze functionarissen (artikel 304, onder 2°, Sr). Door bij deze misdrijven niet te vereisen dat het letsel is opgetreden, valt ook de poging onder het taakstrafverbod.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35528
KetenID WGK010552

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-10-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
17-12-2019 Internetconsultatie (eind)
03-04-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-10-2020 Verslag
08-12-2020 Nota n.a.v. verslag
16-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
19-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-01-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
02-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling