Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamel-besluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Dit besluit strekt tot implementatie van verplichtingen inzake gescheiden inzameling en de melding en registratie van afvalstoffen in Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010556

Opschrift

Besluit houdende implementatie van enkele bepalingen van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150/109) (Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
25-07-2019 Internetconsultatie (start)
03-09-2019 Internetconsultatie (eind)
31-01-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht
18-06-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-06-2020 Bekendmaking stb-2020-197
24-06-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-197
01-07-2020 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-07-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling