Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamel-besluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Dit besluit strekt tot implementatie van verplichtingen inzake gescheiden inzameling van afvalstoffen in Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Het besluit heeft als doel het bevorderen van het gescheiden inzamelen van bepaalde stromen huishoudelijke afvalstoffen en enkele andere wijzigingen. Het gescheiden houden van afvalstoffen is een middel te zorgen dat het afval een behandeling van recycling of andere nuttige toepassing ondergaat.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010556

Opschrift

Verzamel-besluit implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling