Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Met dit besluit worden op grond van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten enkele zaken uitgewerkt ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. De belangrijkste onderwerpen zijn het regelen van bandbreedtes van het economisch belang van een uiteindelijk belanghebbende en de aanwijzing van onderbouwende stukken, het aanwijzen van de bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot de afgesloten informatie in het register en de regeling van een afschermingsregime.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris EZK
Minister JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010567

Opschrift

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn
20-05-2019 Internetconsultatie (start)
01-07-2019 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 03-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
27-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
09-09-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-08-2020 Notificatie (implementatie)
21-09-2020 Bekendmaking stb-2020-339
27-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-339

Startpagina

Acties

Delen regeling