Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Implementatie van een EU-richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De richtlijn bevat artikelen over consumptievermindering, producteisen, verboden voor een aantal artikelen en uitgebreide productenverantwoordelijkheid, bewustwordingsmaatregelen en markeringsvoorschriften. Ter implementatie zal een nieuwe amvb worden opgesteld op grond van artikel 9.5.2. Wet milieubeheer. Mogelijk wordt de richtlijn, voor zover die kunststof verpakkingen betreft, in het Besluit beheer verpakkingen 2014 geïmplementeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010578

Opschrift

Besluit van… houdende regels inzake aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, producten van oxo-degradeerbare kunststoffen en kunststofhoudend vistuig en houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
18-06-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
17-06-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2021 Bekendmaking stb-2021-294
23-06-2021 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
29-06-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
03-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-294
21-07-2021 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling