Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Implementatie van een EU-richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu. De richtlijn bevat artikelen over consumptievermindering, producteisen, verboden voor een aantal artikelen en uitgebreide productenverantwoordelijkheid, bewustwordingsmaatregelen en markeringsvoorschriften. Ter implementatie zal een nieuwe amvb worden opgesteld op grond van artikel 9.5.2. Wet milieubeheer. Mogelijk wordt de richtlijn, voor zover die kunststof verpakkingen betreft, in het Besluit beheer verpakkingen 2014 geïmplementeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010578

Opschrift

Besluit van… houdende regels inzake aangewezen kunststofproducten voor eenmalig gebruik, producten van oxo-degradeerbare kunststoffen en kunststofhoudend vistuig (Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/904
18-06-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/904
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling