Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

Op 21 mei 2003 is het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (hierna: het Kaderverdrag) te Genève tot stand gekomen. Het Kaderverdrag is het eerste mondiale verdrag op het terrein van de volksgezondheid met als doel de tabaksproblematiek op wereldwijde schaal te beteugelen. Het Kaderverdrag is op 27 januari 2005 door het Koninkrijk voor (het Europese deel van) Nederland geratificeerd en op 27 april 2005 in werking getreden. Bij het Kaderverdrag is, vanwege ernstige zorgen over de toenemende illegale handel in tabaksproducten, op 12 november 2012 te Seoul, het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155) (hierna: het Protocol) tot stand gekomen. Het Koninkrijk heeft het Protocol op 6 januari 2014 ondertekend. Het Protocol is vervolgens op 25 september 2018 voor de eerste veertig Partijen in werking getreden en heeft inmiddels 58 Partijen, waaronder de EU en enkele lidstaten van de Europese Unie. Het voorliggende wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol voor het Europese deel van Nederland en strekt ertoe enige wettelijke voorzieningen te treffen teneinde uitvoering te kunnen geven aan dit Protocol. Daartoe worden de Tabaks- en rookwarenwet, de Wet op de accijns en de Uitleveringswet op enkele onderdelen gewijzigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Staatssecretaris FIN
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verdrag
Kamerstuknummer 35356
KetenID WGK010579

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-10-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 06-12-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-01-2020 Verslag
14-02-2020 Nota n.a.v. verslag
11-03-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
18-03-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
18-03-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 31-03-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
07-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 25-05-2020 Bekendmaking stb-2020-150
11-09-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-327
01-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-327
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling