Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Strafrechtelijke aanpak ondermijning

Het voorstel strafrechtelijke aanpak ondermijning regelt de volgende thema’s: (1) verhoging strafmaat bedreiging en strafverhogingsgrond bedreiging bestuurders, (2) strafbaarstelling illegaal vervoer of voorhanden hebben van precursoren, (3) strafbaarstelling wederrechtelijk verblijf op een besloten plaats in een haven of luchthaven, (4) maatregel kostenverhaal in verband met de vernietiging van inbeslaggenomen voorwerpen en (5) aanpassing regeling ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35564
KetenID WGK010581

Opschrift

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijning

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-10-2019 Internetconsultatie (eind)
20-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 27-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-11-2020 Verslag
22-12-2020 Nota n.a.v. verslag
15-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling