Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen in verband met implementatie roetfiltertest met deeltjesteller

Deze regeling strekt ertoe om een meetprocedure vast te leggen voor effectieve controle van de werking van roetfilters van dieselauto’s. Beoogd wordt dat in 2019 de mogelijkheid beschikbaar komt om bij keuringstations van de RDW en bij wegkantinspecties van de politie de werking van roetfilters te controleren met een deeltjesteller.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010583

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2019 Internetconsultatie (start)
01-09-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 22-11-2019 Bekendmaking stcrt-2019-63953
01-01-2020 Inwerkingtreding stcrt-2019-63953

Startpagina

Acties

Delen regeling