Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet Richtlijn verkoop van goederen en Richtlijn levering van digitale inhoud

Deze wet strekt tot implementatie van de Richtlijn verkoop van goederen (2019/771) die de Richtlijn consumentenkoop uit 1999 vervangt en de Richtlijn levering van digitale inhoud (2019/770) die een juridische leemte invult. De richtlijnen hebben tot doel bij te dragen aan de goede werking van de interne markt en te zorgen voor een hoog niveau van consumentenbescherming door gemeenschappelijke regels vast te leggen betreffende bepaalde voorschriften voor 1) koopovereenkomsten die worden gesloten tussen verkopers en consumenten en 2) overeenkomsten tussen handelaren en consumenten voor de levering van digitale inhoud of digitale diensten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35734
KetenID WGK010623

Opschrift

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van 1) richtlijn 2019/771/EU van het Europees Parlement en de Raad van [datum] betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG en 2) richtlijn 2019/770/EU van het Europees Parlement en de Raad van [datum] betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
EU-richtlijn aangenomen
20-12-2019 Internetconsultatie (start)
31-01-2020 Internetconsultatie (eind)
31-03-2020 Implementatieschema EU-richtlijn
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 26-01-2002 Plenaire behandeling Tweede Kamer
16-02-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
21-05-2021 Verslag
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
06-07-2021 Nota n.a.v. verslag
15-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
01-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 01-03-2022 Voorlopig verslag
22-03-2022 Memorie van antwoord
29-03-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-04-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
19-04-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 26-04-2022 Bekendmaking stb-2022-164
27-04-2022 Inwerkingtreding stb-2022-164

Startpagina

Acties

Delen regeling