Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging RWN ter uitvoering arrest Tjebbes

De Rijkswet op het Nederlanderschap kent bepalingen op grond waarvan het Nederlanderschap van rechtswege verloren kan gaan. Dit wetsvoorstel voorziet in enkele wijzigingen als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Tjebbes (ECLI:EU:C:2019:189).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35859
KetenID WGK010624

Opschrift

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-09-2020 Internetconsultatie (eind)
22-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 08-06-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35859
15-07-2021 Verslag
14-09-2021 Nota n.a.v. verslag
29-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 09-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35859
16-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 26-11-2021 Bekendmaking stb-2021-572
22-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-642
01-04-2022 Inwerkingtreding stb-2021-642
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling