Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Met de wijziging wordt in de wet een grondslag gecreëerd voor het bij AMvB verbieden van particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Medeondertekenaar(s) Minister LNV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010631

Opschrift

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 24-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling