Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Het wetsvoorstel heeft als doel de versterking en verbetering van de rechtspositie van jeugdigen die zijn opgenomen in een gesloten jeugdhulpinstelling. In het wetsvoorstel wordt daarom onder meer vastgelegd dat vrijheidsbeperkende maatregelen alleen als uiterste middel mogen worden toegepast en dat zij proportioneel, evenredig en effectief moeten zijn (het nee, tenzij-uitgangspunt). Tevens worden aanvullingen voorgesteld ten aanzien van de vertrouwenspersoon in de instelling, de voorwaardelijke machtiging en zaken waarvoor de jeugdhulpaanbieder zorg moet dragen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35942
KetenID WGK010642

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-09-2020 Internetconsultatie (eind)
05-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-10-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35942
04-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
03-12-2021 Verslag
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling