Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten

Het Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-studenten bevat wijzigingen in diverse algemene maatregelen van bestuur (hierna: AMvB) in verband met de invoering van de Wet versterken positie mbo-studenten. De Wet versterken positie mbo-studenten wijzigt onder andere de benaming van ‘deelnemers’ in de onderwijswetgeving. De benaming van een deelnemer die een beroepsopleiding (mbo-opleiding) volgt, wordt door genoemde wet gewijzigd in ‘student’, en de deelnemer die een opleiding volwassenenonderwijs (vavo-opleiding) volgt in ‘vavo-student’. De deelnemer die een opleiding educatie (niet zijnde vavo) blijft ‘deelnemer’ heten. De wet bevat tevens wijzigingen die verband houden met de nieuwe terminologie, zoals de wijziging van wetgeving waarin zowel de student uit de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek als de student uit de WEB voorkomt. Deze studenten worden onderscheiden door gebruik van de begrippen ‘ho-student’ respectievelijk ‘mbo-student’. Het overkoepelende begrip wordt dan ‘student’. Tot slot worden verwante begrippen, zoals ‘deelnemersraad’ en ‘deelnemerswaarde’, aangepast naar de nieuwe terminologie. Waar de Wet versterken positie mbo-studenten voorziet in deze terminologische aanpassing op wetsniveau, voorziet onderhavig besluit in dezelfde terminologische aanpassing, maar dan op het niveau van AMvB’s. Dat is het enige dat met dit besluit wordt geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010654

Opschrift

Aanpassingsbesluit Wet versterken positie mbo-student

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-10-2019 Internetconsultatie (start)
26-11-2019 Internetconsultatie (eind)
14-02-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-03-2020 Voorhang start Tweede Kamer
08-04-2020 Voorhang einde Tweede Kamer
13-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht
02-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 31-08-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-07-2020 Bekendmaking stb-2020-267
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-276

Startpagina

Acties

Delen regeling