Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awb c.a. i.v.m. enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges

Het wetsvoorstel bevat een wettelijke verankering in de Algemene wet bestuursrecht van de zogeheten “amicus curiae” (meedenkers) in procedures bij de hoogste bestuursrechters. Dit houdt in dat ook anderen dan de bij een rechtszaak betrokken partijen de gelegenheid kunnen krijgen om in die zaak een inbreng te leveren (mee te denken). Verder maakt het wetsvoorstel het mogelijk dat leden van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen worden benoemd tot raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad (het omgekeerde is al mogelijk). Deze “kruisbenoemingen” komen de rechtseenheid ten goede.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35550
KetenID WGK010667

Opschrift

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele wijzigingen op het terrein van de bestuursrechtspraak

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-10-2019 Internetconsultatie (start)
10-10-2019 Internetconsultatie (start)
05-12-2019 Internetconsultatie (eind)
08-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 31-08-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-09-2020 Verslag
24-09-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 06-10-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
13-10-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-11-2020 Bekendmaking stb-2020-416
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-281

Startpagina

Acties

Delen regeling