Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging WHW ivm studiekeuze-informatie en studentenenquête

Met dit wetsvoorstel wordt het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van studenttevredenheid een wettelijke taak van een daartoe aan te wijzen rechtspersoon. De rechtspersoon neemt in verband met haar taak enquêtes af, waarvoor de instellingen van hoger onderwijs gegevens aanleveren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35310
KetenID WGK010670

Opschrift

Wet van 6 maart 2020 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
05-08-2019 Internetconsultatie (eind)
06-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-09-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-09-2019 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-10-2019 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-11-2019 Verslag
29-11-2019 Nota n.a.v. verslag
12-12-2019 Plenaire behandeling Tweede Kamer
12-12-2019 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-01-2020 Voorlopig verslag
06-02-2020 Memorie van antwoord
18-02-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
03-03-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 17-03-2020 Bekendmaking stb-2020-88
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-88
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling