Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

In verband met het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs) zijn ook enkele aanpassingen op AMvB-niveau nodig. Die worden meegenomen in dit project. Het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 komt te vervallen, nu de doorlopende leerroutes wettelijk worden vastgelegd. Ook dient in verband met de Wet register onderwijsdeelnemers het daaronder hangende besluit aangepast te worden: in het Besluit register onderwijsdeelnemers wordt de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de doorlopende leerroute vmbo-mbo vastgelegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010693

Opschrift

Besluit van 8 juli 2020 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 in verband met de invoering van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Stb. 2020, 248)

Opmerking

Dit besluit hangt samen met het wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs, zie: https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK009212

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-10-2019 Internetconsultatie (start)
30-10-2019 Internetconsultatie (eind)
06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-04-2020 Voorhang start Tweede Kamer
02-06-2020 Voorhang einde Tweede Kamer
02-06-2020 Voorhang einde Eerste Kamer
08-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
06-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 10-07-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-07-2020 Bekendmaking stb-2020-248
01-08-2020 Inwerkingtreding stb-2020-248
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2020-248
01-08-2022 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling