Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit huurprijzen woonruimte (maximering WOZ-waarde in WWS)

De WOZ-waarde van een huurwoning is mede bepalend voor het puntental op basis van het woningwaarderingsstelsel. Met deze wijziging wordt de mate waarin die WOZ-waarde doorwerkt in het puntental beperkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010703

Opschrift

Besluit van ..., tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering WOZ-waarde in WWS)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-06-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-07-2020 Internetconsultatie (eind)
20-07-2020 Internetconsultatie (eind)
06-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-11-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
09-12-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
19-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
16-03-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-03-2022 Bekendmaking stb-2022-119
01-05-2022 Inwerkingtreding stb-2022-119

Startpagina

Acties

Delen regeling