Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bouwbesluit 2012 en Bbl inzake hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Met deze wijzigingen worden eisen gesteld aan het aandeel hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010704

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
25-06-2019 Implementatieschema EU-richtlijn
10-12-2020 Internetconsultatie (start)
10-12-2020 Internetconsultatie (start)
10-01-2021 Internetconsultatie (eind)
26-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-08-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 29-12-2021 Bekendmaking stb-2021-658
01-02-2022 Inwerkingtreding stb-2021-658

Startpagina

Acties

Delen regeling