Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling maxiumtarief taxi

Deze regeling wijzigt de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer. Krachtens de Wet personenvervoer 2000 worden maximumtarieven voor het verrichten van taxivervoer bepaald. Sinds 2010 worden de maximumtarieven voor taxivervoer jaarlijks geïndexeerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010719

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van PM, nr. PM tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2020

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-08-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
19-09-2019 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 29-10-2019 Bekendmaking stcrt-2019-58571
01-01-2020 Inwerkingtreding stcrt-2019-58571
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling