Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de toevoeging van enkele gereserveerde en verplichte aanduidingen en enkele technische aanpassingen

Brood is van oudsher een basisvoedingsmiddel en levert in ons dagelijks voedingspatroon belangrijke voedingsstoffen. Het is van belang dat de consument goed en eenduidig wordt geïnformeerd over voedsel. De consument heeft bij veel aanduidingen van broodsoorten een verwachtingspatroon. Een aanduiding moet voldoen aan dit verwachtingspatroon van de consument. De voorgestelde uitbreiding van de gereserveerde aanduidingen en de introductie van verplichte aanduidingen zijn ten behoeve hiervan opgenomen en komen onder andere voort uit de wensen vanuit de bakkerijsector en consumentenorganisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010720

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de toevoeging van enkele gereserveerde en verplichte aanduidingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-09-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-09-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
24-10-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
04-11-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-11-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-11-2019 Advies Raad van State uitgebracht
18-12-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-01-2020 Bekendmaking stb-2020-14
01-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-14
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling