Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet doorstroomtoetsen po

De naam van de eindtoets wordt gewijzigd in de doorstroomtoets. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, melden alle leerlingen zich op één moment aan voor het voortgezet onderwijs. Om direct zorg te dragen over de kwaliteit van de toetsen wordt het College voor toetsen en examens (CvTE) ingesteld als kwaliteitsbewaker. Marktpartijen bieden inmiddels kwalitatief goede toetsen aan, waardoor de overheid kan stoppen met het aanbieden van een eindtoets. Leerlingen krijgen een eerlijkere kans bij de overgang van het po naar het vo. Po-scholen moeten daarvoor iets eerder het schooladvies afgeven en de eindtoets afnemen en vo-scholen ontvangen daarvoor iets later op één moment van alle leerlingen tegelijkertijd de aanmelding. Het CvTE biedt niet langer een eindtoets aan. Het CvTE gaat in plaats daarvan de kwaliteit van de toetsen bewaken en Stichting Cito wordt een onafhankelijk expertisecentrum voor de doorstroomtoetsen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35671
KetenID WGK010727

Opschrift

Wet van 9 februari 2022 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-02-2020 Internetconsultatie (start)
23-03-2020 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 10-12-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-02-2021 Verslag
12-05-2021 Nota van wijziging
17-05-2021 Nota n.a.v. verslag
22-06-2021 Tweede nota van wijziging
22-06-2021 Tweede nota van wijziging
08-09-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
10-09-2021 Derde nota van wijziging
14-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-10-2021 Voorlopig verslag
23-11-2021 Memorie van antwoord
14-12-2021 Nader voorlopig verslag
17-12-2021 Nadere memorie van antwoord
18-01-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
01-02-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
08-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 04-04-2022 Bekendmaking stb-2022-135
30-11-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-481
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-481
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2022-481

Startpagina

Acties

Delen regeling