Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Grondwet i.v.m. aanpassing verkiezingswijze Eerste Kamer

In de Grondwet wordt geregeld dat elke drie jaar de helft van de leden van de Eerste Kamer voor zes jaar worden gekozen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister AZ
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35532
KetenID WGK010730

Opschrift

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing en de inrichting en de samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-09-2019 Internetconsultatie (start)
09-10-2019 Internetconsultatie (eind)
22-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-02-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
29-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-07-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
02-10-2020 Verslag
20-10-2020 Nota n.a.v. verslag
02-12-2020 Wetgevingsoverleg
08-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-01-2021 Voorlopig verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling