Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch technoloog

Het onderhavige besluit geeft uitvoering aan een wijziging van de Wet BIG (Stb. 2019, 182), waarin de klinisch technoloog wordt opgenomen in de lijst van registerberoepen en zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan de klinisch technoloog wordt toegekend. Artikel 33c Wet BIG voorziet erin dat personen die blijkens het bezit van een getuigschrift hebben voldaan aan bij algemene maatregel van bestuur gestelde opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het register van klinisch technologen. In onderhavige amvb worden de opleidingseisen van het beroep van klinisch technoloog geregeld en het specifieke deskundigheidsgebied. Ingeschrevenen hebben het recht de titel van klinisch technoloog te voeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010732

Opschrift

Besluit houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch technoloog (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-07-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
25-08-2019 Internetconsultatie (eind)
31-01-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-02-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-02-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
06-03-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 20-03-2020 Bekendmaking stb-2020-96
01-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-96
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling