Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers i.v.m. verwerking persoonsgegevens (II)

Dit besluit geeft uitvoering aan de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177). Het besluit regelt met name welke gegevens uit het register onderwijsdeelnemers worden verstrekt aan bepaalde (overheids)organisaties t.b.v. hun taakuitvoering. Ook wordt geregeld welke gegevens particuliere, buitenlandse en internationale scholen (B3- en B4-scholen) aan het register moeten leveren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010744

Opschrift

Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-07-2021 Internetconsultatie (start)
27-08-2021 Internetconsultatie (eind)
28-01-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 01-02-2022 Voorhang start Tweede Kamer
02-03-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
02-03-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
14-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
07-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-06-2022 Bekendmaking stb-2022-246
29-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
07-07-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-285
08-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2022-285
01-08-2023 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling