Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers i.v.m. uitbreiding verstrekking aan bestuursorganen

Het Besluit register onderwijsdeelnemers wordt uitgebreid in verband met gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door enkele bestuursorganen. Het betreft de verstrekkingen van basisgegevens aan: 1. het College voor toetsen en examens (t.b.v. de aanmelding van onderwijsdeelnemers voor het staatsexamen); 2. de minister van OCW (t.b.v. uitvoering van de Subsidieregeling praktijkleren); en 3. de minister van VWS (t.b.v. subsidiering van stageplaatsen in de zorg). Het betreft daarnaast verstrekking van diplomagegevens aan: 4. de minister van LNV (t.b.v. het diergeneeskunderegister); en 5. de minister van IenW (t.b.v. de afgifte van vaarbevoegdheidsbewijzen). Ook wordt de set basisgegevens in het register uitgebreid met enkele opleidingsgegevens.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010745

Opschrift

Besluit van 1 september 2021 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met de uitbreiding van de gegevensverstrekking uit het register onderwijsdeelnemers ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken door bestuursorganen (Stb. 2021, 423)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-08-2020 Internetconsultatie (eind)
21-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-01-2021 Voorhang start Tweede Kamer
27-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
19-02-2021 Voorhang einde Eerste Kamer
15-04-2021 Voorhang einde Tweede Kamer
26-04-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
30-08-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-09-2021 Bekendmaking stb-2021-423
10-09-2021 Inwerkingtreding stb-2021-423
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-423
01-01-2022 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling