Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het RVV 1990 in verband met invoering helmplicht snorfietsers

Snorfietsers moeten voortaan, net als andere bromfietsers, verplicht een helm dragen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010767

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-02-2020 Internetconsultatie (start)
30-03-2020 Internetconsultatie (eind)
28-05-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 28-05-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
14-04-2022 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
15-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
17-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
24-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-06-2022 Bekendmaking stb-2022-270
09-08-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-413

Startpagina

Acties

Delen regeling