Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ivm doorberekening vanaf 2020

Met dit besluit worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Het gaat om toevoeging van personen die op grond van de verordening securitisaties onder het toezicht van de AFM vallen, om wijziging van enkele maatstaven voor de doorberekening van de toezichtkosten en enkele technische wijzigingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010778

Opschrift

Wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer wijziging van enkele maatstaven en toevoeging van enkele onder toezicht staande personen voor de doorberekening van de toezichtkosten vanaf het jaar 2020

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-08-2019 Internetconsultatie (start)
14-09-2019 Internetconsultatie (eind)
25-10-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-01-2020 Advies Raad van State uitgebracht
08-02-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-02-2020 Bekendmaking stb-2020-72
27-02-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling