Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Rl 2019/1023 preventieve herstructureringsstelsels, kwijtschelding van schulden en efficiëntere insolventie

Deze wet strekt ter implementatie van richtlijn 2019/1023/EU (Richtlijn herstructurering en insolventie). De richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat in iedere lidstaat: 1. levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden toegang hebben tot doeltreffende preventieve herstructureringsstelsels; 2. natuurlijke personen die een onderneming drijven een tweede kans krijgen in de vorm van een volledige kwijtschelding van hun schulden; 3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden, en 4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK010793

Opschrift

Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn 2019/1023/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1023
09-09-2021 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1023
02-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-05-2021 Internetconsultatie (eind)
03-05-2021 Internetconsultatie (eind)
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling