Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Deze wet strekt ter implementatie van richtlijn 2019/1023/EU (Richtlijn herstructurering en insolventie). De richtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat in iedere lidstaat: 1. levensvatbare ondernemingen in financiële moeilijkheden toegang hebben tot doeltreffende preventieve herstructureringsstelsels; 2. natuurlijke personen die een onderneming drijven een tweede kans krijgen in de vorm van een volledige kwijtschelding van hun schulden; 3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden, en 4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36040
KetenID WGK010793

Opschrift

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
02-04-2021 Internetconsultatie (start)
03-05-2021 Internetconsultatie (eind)
03-05-2021 Internetconsultatie (eind)
09-09-2021 Implementatieschema EU-richtlijn
15-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-01-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-02-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-04-2022 Verslag
28-06-2022 Nota n.a.v. verslag
01-07-2022 Nota van wijziging
01-11-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-11-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
22-11-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2023-492

Startpagina

Acties

Delen regeling