Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Het doel van de wijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een ten aanzien van reële prijzen en een ten aanzien van zorgvuldigheidseisen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35816
KetenID WGK010810

Opschrift

Wet houdende wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 teneinde de uitvoeringslasten bij het aanbesteden van diensten als bedoeld in die wetten te verlichten, alsmede grondslagen op te nemen voor het stellen van regels die bij de inkoop of subsidiëring van die diensten in acht worden genomen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-03-2020 Internetconsultatie (start)
18-05-2020 Internetconsultatie (eind)
18-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 22-04-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-06-2021 Verslag
02-11-2021 Nota n.a.v. verslag
18-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-04-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
19-04-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-05-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
17-05-2022 Voorlopig verslag
24-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-06-2022 Bekendmaking stb-2022-188
21-06-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-241

Startpagina

Acties

Delen regeling