Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel gegevensverwerking casusoverleggen radicalisering en terroristische activiteiten

Het onderhavige voorstel van wet strekt tot het verstevigen van de wettelijke basis onder de inspanningen van het lokaal bestuur ter bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten. Meer in het bijzonder gaat het daarbij om een wettelijke taak en een wettelijke mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders: 1) Het organiseren van casusoverleggen waarin de aanpak van radicaliserende of geradicaliseerde personen kan worden besproken, en 2) De mogelijkheid om meldingen inzake radicalisering door te geven aan andere deelnemers van de casusoverleggen, ook voor zover het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. In aansluiting op het eerste element voorziet het wetsvoorstel in een grondslag voor gegevensdeling door de partijen die deelnemen aan de genoemde casusoverleggen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36225
KetenID WGK010815

Opschrift

Wet van … houdende regels omtrent casusoverleggen en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-04-2020 Internetconsultatie (eind)
26-02-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-10-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 36225
24-11-2022 Verslag
22-03-2023 Nota n.a.v. verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling