Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet Bibob in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (2e tranche)

Dit betreft een wijziging van de Wet Bibob die is aangekondigd in een Kamerbrief van 3 juli 2019, met de titel “Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob”. Hoofdpunt van het wetsvoorstel is informatiedeling tussen bestuursorganen. Momenteel is het reeds mogelijk voor bestuursorganen om aan het Landelijk Bureau Bibob te vragen of over betrokkene, in de afgelopen twee jaar, een advies is uitgebracht. Het wetsvoorstel breidt dit op twee manieren uit: enerzijds zodat bestuursorganen deze informatie kunnen opvragen indien een besluit niet tot stand is gekomen met tussenkomst van het Landelijk Bureau Bibob maar uitsluitend op basis van eigen Bibob-onderzoek. Anderzijds zodat deze informatie zich niet limiteert tot betrokkene, maar ook inzicht geeft in de doorslaggevende relatie(s) van betrokkene waarop ernstig gevaar (mede) is gebaseerd. Overwogen wordt de informatie beschikbaar te stellen via een register. Daarnaast gaat het wetsvoorstel onder meer over een tipfunctie tussen bestuursorganen en over bepaalde vastgoedtransacties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35764
KetenID WGK010816

Opschrift

Wet van … tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2019 Internetconsultatie (start)
01-03-2020 Internetconsultatie (eind)
06-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-01-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
07-06-2021 Verslag
27-09-2021 Nota n.a.v. verslag
29-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
29-09-2021 Nota van wijziging
24-03-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
29-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-04-2022 Voorlopig verslag
21-06-2022 Memorie van antwoord
28-06-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
05-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 15-07-2022 Bekendmaking stb-2022-304
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-367

Startpagina

Acties

Delen regeling