Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Bjsg i.v.m. eigen Bibob-onderzoek door bestuursorganen

Bestuursorganen kunnen bij de uitvoering van de Wet Bibob in de fase van hun eigen onderzoek beschikken over justitiële gegevens van uitsluitend de “betrokkene” in de zin van de Wet Bibob, dat wil zeggen de aanvrager van een vergunning of subsidie of de wederpartij van de overheid bij een vastgoedtransactie of aanbesteding. Bestuursorganen kunnen daarentegen nu niet beschikken over de justitiële gegevens van relevante derden, zoals degene die de betrokkene vermogen verschaft, de op de (aanvraag tot een) beschikking vermelde leidinggevende of de beheerder van de betrokkene. De huidige juridische beperking zorgt ervoor dat de aanwezigheid van justitiële antecedenten in het zakelijk netwerk van betrokkene niet door bestuursorganen kan worden onderkend. Daarom heeft het kabinet in een eerdere Kamerbrief en in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob (35152) aangekondigd om deze beperking te laten vervallen, zodat bestuursorganen in hun eigen onderzoek een beter oordeel kunnen vormen over de zakelijke omgeving van betrokkene en de antecedenten die daarbij een rol spelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010817

Opschrift

Wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de verstrekking van justitiële gegevens over bepaalde derden ten behoeve van het onderzoek door bestuursorganen op grond van de Wet Bibob

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-09-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-11-2019 Internetconsultatie (eind)
20-12-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-01-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling