Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbod zwijgcontracten

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering te verduidelijken en wettelijk te verankeren dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Dit bevordert de kwaliteit van jeugdzorg, zorg en ondersteuning door openheid, transparantie en verantwoording over incidenten binnen deze sectoren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35771
KetenID WGK010820

Opschrift

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-03-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-06-2020 Internetconsultatie (eind)
11-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-09-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 18-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35771
19-05-2021 Verslag
17-09-2021 Nota n.a.v. verslag
29-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
20-04-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
24-05-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
31-05-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-06-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35771
21-06-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 06-07-2022 Bekendmaking stb-2022-283
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling