Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Alcoholbesluit

Op 13 november 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen waarvoor nadere uitwerking bij algemene maatregel van bestuur noodzakelijk is. Dit is gebeurd in het Alcoholbesluit. Het Alcoholbesluit bevat: 1. regels over het beschikken over en het hanteren van een geborgde werkwijze die moet waarborgen dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank slechts afgeleverd wordt bij een meerderjarige; 2. regels over het door de verkoper te hanteren verplichte leeftijdsverificatiesysteem; 3. taken van de nieuw op te richten Landelijke commissie sociale hygiëne; 4. voorwaarden waaronder in slijterijen of proeverijen cursussen gegeven mogen worden; en 5. de hoogte van de bestuurlijke boetes voor overtreding van de Drank- en Horecawet (in de toekomst: “Alcoholwet”). Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle vigerende, op de Drank- en Horecawet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur in te trekken en de inhoud ervan samen te voegen in dit Alcoholbesluit. Er zal dus maar één op de Alcoholwet gebaseerde algemene maatregel van bestuur zijn.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010840

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-03-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
11-05-2020 Internetconsultatie (eind)
29-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-01-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
26-02-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
03-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 10-06-2021 Bekendmaking stb-2021-268
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-268

Startpagina

Acties

Delen regeling