Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is belangrijk voor goede zorg. Vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, fax of cd-rom. Dit kost veel tijd en brengt het risico op fouten mee. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller en zonder fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Met dit wetsvoorstel wordt stapsgewijs verplicht dat als gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners dit elektronisch moet verlopen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over cliënten kunnen delen. Zorgverleners mogen alleen gegevens met elkaar delen als dat nodig is om goede zorg aan de cliënt te bieden. Het is voor het verlenen van goede zorg namelijk belangrijk dat een zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie beschikt en bijvoorbeeld weet welke behandeling een cliënt eerder heeft gehad, welke medicijnen een cliënt al gebruikt en of er allergieën zijn. Elektronische gegevensuitwisseling voorkomt niet alleen vermijdbare fouten, maar bespaart ook tijd. Zorgverleners hoeven dan namelijk niet steeds gegevens over te typen. De cliënt hoeft hierdoor niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en hoeft niet onnodig herhalingen van onderzoeken te ondergaan. De verpleegkundige of arts houdt daardoor meer tijd over voor de cliënt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35824
KetenID WGK010846

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-03-2020 Internetconsultatie (start)
10-06-2020 Internetconsultatie (eind)
30-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-06-2021 Verslag
24-06-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
15-10-2021 Nota n.a.v. verslag
19-10-2021 Nota van wijziging
04-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
14-09-2022 Tweede nota van wijziging
14-09-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
27-09-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 06-12-2022 Voorlopig verslag
25-01-2023 Memorie van antwoord
28-02-2023 Nader voorlopig verslag
13-03-2023 Nadere memorie van antwoord
14-03-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
18-04-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 20-04-2023 Bekendmaking stb-2023-133
20-04-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-135
01-07-2023 Inwerkingtreding stb-2023-135

Startpagina

Acties

Delen regeling