Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is belangrijk voor goede zorg. Vaak gebeurt die uitwisseling van informatie nog via papieren dossiers, fax of cd-rom. Dit kost veel tijd en brengt het risico op fouten mee. Als zorgverleners gegevens elektronisch met elkaar uitwisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en zonder fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Met dit wetsvoorstel wordt stapsgewijs verplicht dat als gegevens worden uitgewisseld tussen zorgverleners dit elektronisch moet verlopen. Dit betekent dat zorgverleners via een computerverbinding informatie over patiënten kunnen delen. Zorgverleners mogen alleen gegevens met elkaar delen als dat nodig is om goede zorg aan de patiënt te bieden. Het is voor het verlenen van goede zorg namelijk belangrijk dat een zorgverlener op het juiste moment over de juiste informatie beschikt en bijvoorbeeld weet welke behandeling een patiënt eerder heeft gehad, welke medicijnen een patiënt al gebruikt en of er allergieën zijn. Elektronische gegevensuitwisseling voorkomt niet alleen vermijdbare fouten, maar bespaart ook tijd. Zorgverleners hoeven dan namelijk niet steeds gegevens over te typen. De patiënt hoeft hierdoor niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen en hoeft niet onnodig herhalingen van onderzoeken te ondergaan. De verpleegkundige of arts houdt daardoor meer tijd over voor de patiënt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010846

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-03-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-06-2020 Internetconsultatie (eind)
30-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling