Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awgb en WvSr vermelding seksuele gerichtheid en toevoegen discriminatie transgender en intersekse personen aan WvSr

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36510
KetenID WGK010853

Opschrift

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term «hetero- of homoseksuele gerichtheid» door «seksuele gerichtheid» en explicitering in het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-09-2020 Internetconsultatie (start)
30-11-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 15-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling