Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit omkeerregeling mbo

Uitvoering motie TK om omkeerregeling mogelijk te maken in het vierde niveau mbo. Hiervoor komt de student in aanmerking die aan drie voorwaarden voldoet: Minder dan 6 jaren onderwijs gevolgd hebben in NL, Niet van kindsbeen opgegroeid met de Nederlandse taal, Daardoor onvoldoende beheersing Nederlandse taal.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010877

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten vanwege de invoering van de omkeerregeling in het mbo

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2020 Internetconsultatie (start)
06-09-2020 Internetconsultatie (eind)
09-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-12-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling