Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit van tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

De nieuwe Wet inburgering 20.. creëert een nieuw stelsel voor de inburgeringsplicht van bepaalde categorieën vreemdelingen (waaronder asielstatushouders en gezinsherenigers). De inhoudelijke normen voor de inburgeringsplicht werken inhoudelijk door naar het inburgeringsvereiste dat wordt gesteld aan het verkrijgen van Nederlanderschap. Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering 20.. moet deze doorwerking naar het nationaliteitsrecht worden herijkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010883

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de overgangssituatie na de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-11-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-12-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 07-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
10-03-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-03-2022 Bekendmaking stb-2022-115
26-05-2022 Inwerkingtreding stb-2022-195
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling