Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit naturalisatietoets i.v.m. de doorwerking van het nieuwe inburgeringsstelsel naar verkrijging van het Nederlanderschap

De nieuwe Wet inburgering 20.. creëert een nieuw stelsel voor de inburgeringsplicht van bepaalde categorieën vreemdelingen (waaronder asielstatushouders en gezinsherenigers). De inhoudelijke normen voor de inburgeringsplicht werken inhoudelijk door naar het inburgeringsvereiste dat wordt gesteld aan het verkrijgen van Nederlanderschap. Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering 20.. moet deze doorwerking naar het nationaliteitsrecht worden herijkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010883

Opschrift

Wijziging van het Besluit naturalisatietoets in verband met de herijking van het inburgeringsstelsel

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-11-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
03-12-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling