Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging paspoortuitvoeringsregelingen ivm herschikking wetgevingsarchitectuur paspoortwetgeving

De wet tot wijziging van de paspoortwet ivm de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (Stb. 2020, 104) noopt tot wijzigen van de wetgevingsarchitectuur van de Paspoortregelgeving. De papsoortuitvoeringsregelingen moeten daarop grondig worden aangepast.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK010922

Opschrift

Regeling tot wijziging van de paspoortuitvoeringsregelingen ivm eNIK en uitbreiding basisregister reisdocumenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling