Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet deelgezag

Dit wetsvoorstel is aangekondigd per kabinetsbrief van 12 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33836, 45). Het biedt een regeling voor deelgezag voor personen die nauw betrokken zijn bij de verzorging of opvoeding van een kind, maar die nu geen gezag krijgen. Dat kan een stiefouder zijn, een feitelijke meerouder, een pleegouder of een familielid. Deelgezag is gericht op het oplossen van praktische problemen waar sociale ouders tegen aan lopen, bijvoorbeeld in het contact met de school of bij een bezoek aan de huisarts. De regeling komt tegemoet aan het belang van zowel het kind als de verzorgende derde bij duidelijkheid in verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het vormt tevens een erkenning van de positie van de verzorgende derde.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010927

Opschrift

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de introductie van een regeling betreffende deelgezag over minderjarige kinderen door anderen dan ouders die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan (Wet deelgezag)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-04-2020 Internetconsultatie (start)
24-05-2020 Internetconsultatie (eind)
11-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling