Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Voor transgenderpersonen stemt het geslacht niet overeen met hun genderidentiteit. Zij kunnen om die reden verzoeken om wijziging van de geslachtsregistratie in hun geboorteakte. De voorwaarden voor deze wijziging zijn versoepeld bij wet van 18 december 2013. Bij het aannemen van deze wet is toegezegd de wet te evalueren 3 jaar na haar inwerkingtreding. De evaluatie heeft plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie heeft de Minister voor Rechtsbescherming bij brief van 10 april jl. aan de Tweede Kamer de volgende voorstellen aangekondigd: 1. De deskundigenverklaring als voorwaarde voor de wijziging van de geslachtregistratie vervalt. 2. Personen van 16 jaar en ouder kunnen van een eerste of tweede wijziging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, evenals naar huidig recht. Een derde of volgende wijziging is mogelijk na een verzoek van betrokkene daartoe bij de rechtbank. 3. Het ook voor kinderen jonger dan 16 jaar mogelijk wordt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Zij dienen daartoe een verzoek te doen aan de rechtbank Het onderhavige voorstel voorziet in deze voorstellen. Ook regelt het dat transgenderpersonen de wijziging van de geslachtregistratie kunnen regelen bij de gemeente van hun woonplaats (1 loket).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35825
KetenID WGK010936

Opschrift

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2019 Internetconsultatie (start)
12-02-2020 Internetconsultatie (eind)
13-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 24-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
06-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
16-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Tweede Kamer 04-05-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-07-2021 Verslag
15-11-2021 Nota n.a.v. verslag
17-11-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
19-11-2021 Nota van wijziging
28-09-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling