Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Voor transgenderpersonen stemt het geslacht niet overeen met hun genderidentiteit. Zij kunnen om die reden verzoeken om wijziging van de geslachtsregistratie in hun geboorteakte. De voorwaarden voor deze wijziging zijn versoepeld bij wet van 18 december 2013. Bij het aannemen van deze wet is toegezegd de wet te evalueren 3 jaar na haar inwerkingtreding. De evaluatie heeft plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie heeft de Minister voor Rechtsbescherming bij brief van 10 april jl. aan de Tweede Kamer de volgende voorstellen aangekondigd: 1. De deskundigenverklaring als voorwaarde voor de wijziging van de geslachtregistratie vervalt. 2. Personen van 16 jaar en ouder kunnen van een eerste of tweede wijziging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, evenals naar huidig recht. Een derde of volgende wijziging is mogelijk na een verzoek van betrokkene daartoe bij de rechtbank. 3. Het ook voor kinderen jonger dan 16 jaar mogelijk wordt om hun geslachtsregistratie te wijzigen. Zij dienen daartoe een verzoek te doen aan de rechtbank Het onderhavige voorstel voorziet in deze voorstellen. Ook regelt het dat transgenderpersonen de wijziging van de geslachtregistratie kunnen regelen bij de gemeente van hun woonplaats (1 loket).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010936

Opschrift

Voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-02-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling