Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kind, draagmoeder en afstamming

Dit wetsvoorstel is aangekondigd per kabinetsbrief van 12 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33836, 45). Steeds meer kinderen groeien op in nieuwe gezinsvormen. Ook medisch zijn de mogelijkheden toegenomen om mensen met een kinderwens te helpen bij het vormen van een gezin. Het kabinet zet met een regeling voor draagmoederschap en een versterking van het recht op informatie over de ontstaansgeschiedenis belangrijke stappen die op evenwichtige wijze aansluiten bij de veranderingen en de behoeften in de samenleving van vandaag en in de toekomst. Het kind staat hierbij centraal, meer in het bijzonder de ontwikkeling van diens afstammingsidentiteit en de bescherming van banden met personen die een belangrijke rol spelen in diens leven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36390
KetenID WGK010948

Opschrift

Voorstel tot wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van een regeling voor draagmoederschap en een versterking van het recht van het kind op afstammingsinformatie (Wet kind, draagmoeder en afstamming)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-04-2020 Internetconsultatie (start)
22-05-2020 Internetconsultatie (eind)
19-06-2020 Internetconsultatie (start)
17-07-2020 Internetconsultatie (eind)
04-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
25-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Tweede Kamer 30-06-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-10-2023 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling