Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Wet Wfsv i.v.m. Gedifferentieerde Aof-premie naar grootte werkgever

Thans is de basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor iedere werkgever een gelijk percentage. Dit voorstel strekt tot het mogelijk maken van een differentiatie van de premie voor het naar grootte van de werkgever.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35556
KetenID WGK010956

Opschrift

wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-03-2020 Internetconsultatie (eind)
26-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 03-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-09-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
30-09-2020 Verslag
15-10-2020 Nota n.a.v. verslag
10-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 15-12-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
15-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-03-2021 Bekendmaking stb-2021-102
01-09-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-411
01-01-2022 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling