Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Mediabesluit 2008 in verband met de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

In dit ontwerpbesluit worden een aantal maatregelen die samenhangen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (35554) nader uitgewerkt. Het gaat om vier maatregelen: 1. Verankering van nieuwsvoorziening voor de regio als taak van de NOS. 2. Beperking van de taak van de NTR (geen consumentenvoorlichting, alleen cultuur voor zover dat elders niet of niet voldoende aan bod komt). 3. Halvering van het maximum aandeel reclame-aanbod op de landelijke publieke televisieprogrammakanalen tot 5 procent, met een overgangsregime voor stapsgewijze vermindering tijdens de erkenningperiode 2022 – 2026. 4. Bepaling van het minimumaandeel voor buitenproducenten van het totale programmabudget op 25 procent.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK010964

Opschrift

Besluit van xxx tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-11-2020 Voorhang start Tweede Kamer
02-12-2020 Voorhang einde Tweede Kamer
02-12-2020 Voorhang einde Eerste Kamer
14-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
18-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
27-05-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-06-2021 Bekendmaking stb-2021-297
09-08-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-297
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling