Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Gemeentewet en andere wetten i.v.m. bevordering integriteit openbaar bestuur (tweede tranche)

Omvat: - een verplichte risicoanalyse integriteit voor beoogd wethouders, gedeputeerden of eilandgedeputeerden. - regels over financiële belangen van decentrale bestuurders.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011003

Opschrift

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur tweede tranche

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-12-2023 Internetconsultatie (start)
06-03-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling