Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Experimentenregeling nieuwe stembiljetten

Op basis van de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten is het mogelijk om bij een verkiezing te experimenteren met nieuwe stembiljetten. De uitwerking van de inrichting van deze experimenten staat in het Tijdelijke experimentenbesluit nieuwe stembiljetten. Daarin zijn grondslagen opgenomen om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen voor de inrichting van het stemlokaal en een aantal modellen vast te stellen. Dat gebeurt middels deze Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011006

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [datum] houdende nadere tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenregeling nieuwe stembiljetten)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-10-2023 Internetconsultatie (start)
07-12-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling